Hanuka


2013


2014Od leta 2013 naprej JKC gosti javno prižiganje svečk za hanuko s spremljevalnim programom delavnic za otroke, glasbenih predstav in gledališča. Vsako leto se dogodka udeležijo predstavniki različnih verskih skupnosti, člani političnih organizacij, diplomatskega zbora in javnega, kulturnega ter političnega življenja iz vse Slovenije.